Posts

Showing posts from May, 2011

OKU:Sikap,Harapan Dan Pengertian

Orang Kurang Upaya atau pun sekarang ini dikenali sebagai "Orang Kelainan Upaya" adalah dua perkara yang sama maksudnya, atau secara ringkasnya ianya dikenali sebagai OKU. Tahukah kita apakah OKU ini?
Ada antara segelintir ahli masyarakat menyebut dengan fasih perkataan OKU akan tetapi amat malang tidak memahami secara mendalam dalam apakah maksud OKU itu sendiri. Orang Kurang Upaya (OKU) adalah manusia yang tidak berkeupayaan untuk melakukan semua aktiviti dengan sempurna yang lazimnya dilakukan oleh insan yang normal disebabkan kecacatan secara fizikal mahupun mental. Menyokong kepada definisi Orang Kurang Upaya ini menurut takrifan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang dipetik daripada Zinaida Ariffin (2006:61) iaitu:

"Seseorang yang tidak berupaya memperoleh sepenuhnya  atau sebahagian keperluan biasa individu ataupun tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan kekurangan daripada segi mental dan fizikal yang dialami sejak lahir ataupun se…